Wolumetria brody

Linia żuchwy

 

JGM

Policzki + bruksizm

 

JGM

Wolumetria brody

 

JGM

Wolumetria brody

 

JGM

Wolumetria brody

 

JGM

Wolumetria brody

 

JGM